Molta gent petita, en llocs petits, fent coses petites, pot canviar el món”

Proverbi africà

Teaser Trailer

Alter Natives, construint futurs possibles

Pròximes estrenes i esdeveniments

Les dates i els llocs pos­te­riors als que apa­rei­xen enca­ra estan per deter­mi­nar
i aniran apa­rei­xent en aques­ta sec­ció

19 juny 2024

Pro­jec­ció a Pon­te­ve­dra

Con­fe­ren­cia
Inter­na­cio­nal ESEE-
Decre­ci­mien­to 2024


20:30h CEST

22 juny 2024

Pro­jec­ció a Ber­ga

Casal Cívic de Ber­ga

17:00–20:00h CEST


Orga­nit­za una pro­yec­ció de Alter Nati­ves a la teva loca­li­tat

Estre­na Alter Nati­ves!


I si ja has vist Alter Nati­ves digue’ns què t’ha sem­blat

Com­par­teix la res­sen­ya

Esdeveniments anteriors

8 juny 2024

Pro­jec­ció
a Pala­fru­gell

29 maig 2024

Pro­jec­ció
a Ribe­ring

21 maig 2024

Pro­jec­ció
a Bur­gos

12 maig 2024

Pro­jec­ció
al Fes­ti­val
Bio­se­gu­ra

8 maig 2024

Pro­jec­ció a Alba­ce­te

27 abril 2024

Pro­jec­ció
a Mèxic

15 abril 2024

Pro­jec­ció a
Bar­be­rà del Vallès

18 març 2024

Estre­na a
Aus­trà­lia

15 març 2024

Estre­na a Encar­te­rri
Biz­kaia

11 març 2024

Pro­jec­ció
a Colòm­bia

28 febrer 2024

Estre­na
onli­ne 3

25 febrer 2024

Estre­na a
El Catllar
(Tarra­go­na)

23 febrer 2024

Estre­na a
Mon­te­ne­gro

9 febrer 2024

Estre­na a
Ale­man­ya

27 gener 2024

Estre­na a
Sant Celo­ni

12 gener 2024

Estre­na a Colòm­bia

15 desem­bre 2023

Pro­jec­ció a Vila­fran­ca
del Pene­dès

14 desem­bre 2023

Pro­jec­ció a Bico de Grao (Lugo)

14 desem­bre 2023

Estre­na a
La Pal­ma
(Canà­ries)

6 desem­bre 2023

Pro­yec­ció a
Tele­vi­sió
del Vallès
Orien­tal

2 desem­bre 2023

Pro­jec­ció
a Sit­ges

27 novem­bre 2023

Pro­jec­ció a Brid­port,
Reg­ne Unit

26 novem­bre 2023

Pro­jec­ció a
Pal­ma de Mallor­ca

24 novem­bre 2023

Pro­jec­ció a
Pam­plo­na

11 novem­bre 2023

Pro­jec­ció al
Bon­ner
Film­Fair

10 novem­bre 2023

Pro­jec­ció a
L’Escala
(Giro­na)

5 novem­bre 2023

Pro­jec­ció
al Fes­ti­val
Sun­ci­ne

28 octu­bre 2023

Pro­jec­ció
a Lis­boa
(Por­tu­gal)

27 octu­bre 2023

Pro­jec­ció
al fes­ti­val
Cri­dem
pel Cli­ma

26 octu­bre 2023

Pro­jec­ció
a Bun­yol
(Valèn­cia)

15 octu­bre 2023

Pro­jec­ció
Quin­ta de
Lou­re­do,

Frei­xo

11–15
octu­bre 2023

Pro­jec­ció a
Bio­se­gu­ra Cine

14 octu­bre 2023

Pro­yec­ció al
Ret­hin­ka­ble Fes­ti­val

1 octu­bre 2023

Pro­jec­ció al
Fes­ti­val
Humá­ni­ca

26 setem­bre 2023

Pro­jec­ció al
Pla­net Local Sum­mit

21–24 setem­bre 2023

Pro­jec­ció
al Fes­ti­ver
(Colom­bia)

20 setem­bre 2023

Pro­jec­ció
a Madei­ra
(Por­tu­gal)

19 setem­bre 2023

Pro­jec­ció al Euro­pa Ripess Ga, París
(Fra­nça)

8 setem­bre 2023

Pro­jec­ció a
Encon­tro pelas
flo­res­tas,
Por­tu­gal

11 agost 2023

Pro­jec­ció a
Eco­al­dea
Arte­rra

4 agost 2023

Pro­yec­ció a Ance­de Baião, Por­tu­gal

18–23 juliol 2023

Gira d’estrena
a Por­tu­gal

19 juliol 2023

Pro­jec­ció
a Mana­cor

16 juliol 2023

Estre­na
a Capi­lla
del Mon­te
(Cór­do­ba,
Argen­ti­na)

15 juliol 2023

Pro­jec­ció a 
la Tro­ba­da Euro­pea

d’Ecoaldees 2023

7 juliol 2023

Pro­jec­ció
a Sant Feliu
de Codi­nes

1 juliol 2023

Estre­na
a Mèxic

22 juny 2023

Estre­na
inter­na­cio­nal
onli­ne 2

16–18 juny 2023

Estre­na
a Almó­ci­ta

5 juny 2023

Esde­ve­ni­ment inter­na­cio­nal onli­ne amb Hubs de Transició

2 juny 2023

Estre­na a
Vila­no­va
i la Gel­trú

18 maig 2023

Pro­jec­ció
a Bar­ce­lo­na

14 maig 2023

Estre­na a
Corró d’A­munt

12 maig 2023

Estre­na
inter­na­cio­nal onli­ne 1

Recor­ding

12 maig 2023

Estre­na a
Gran Cana­ria

Lle­geix aquí la crò­ni­ca

10 maig 2023

Estre­na
a Car­de­deu

LLe­geix aquí la crò­ni­ca

25 abril 2023

Estre­na a
Gra­no­llers

Lle­geix aquí la crò­ni­ca

22 abril 2023

Estre­na a Altu­ra
(Cas­te­lló)

Lle­geix aquí la crò­ni­ca

21 abril 2023

Estre­na a
Bar­ce­lo­na

Lle­geix aquí la crò­ni­ca

15 abril 2023

Estre­na
onli­ne

Lle­geix aquí la crò­ni­ca

25 mar­zo 2023

Estre­na a Madrid

Lle­geix aquí la crò­ni­ca

9 març 2023

Esde­ve­ni­ment exclu­siu per
a mece­nes i col·laboradores


Alter Natives — Construint futurs possibles
és un documental sobre iniciatives de transició i regeneració ecosocial. Un projecte col·lectiu per visibilitzar experiències transformadores i inspirar altres futurs possibles.

Després de l’èxit de la
campanya de micromecenatge a la plataforma Goteo, ja finalitzat el rodatge i la seva edició, la pel·lícula s’està estrenant!

Pots seguir totes les novetats i notícies d’ Alter Natives a la pàgina web de 
Red de Transición i a:

Alter Natives és un llargmetratge col·laboratiu, fet per persones que volen canviar el món.

Uneix-te a la comunitat i ajuda a difondre el projecte o fes una donació econòmica, si així ho desitges i pots!

Alter Natives és un projecte col·laboratiu

Moltes persones i organitzacions estan donant suport al seu desenvolupament i la seva difusió.

Alter Natives és un projecte liderat per:

En col·laboració amb:

Altres orga­nitza­cions col·laboradores: