Molta gent petita, en llocs petits, fent coses petites, pot canviar el món”

Proverbi africà

Teaser Trailer

Alter Natives, construint futurs possibles

Pròximes estrenes i esdeveniments

Les dates i els llocs pos­te­riors als que apa­rei­xen enca­ra estan per deter­mi­nar
i aniran apa­rei­xent en aques­ta sec­ció. Tots els hora­ris són CEST

2 juny 2023

Estre­na a Vila­no­va
i la Gel­trú

Audi­to­rio de Neà­po­lis
(Ram­bla Expo­si­ció, 59) · 18:00 — 21:00h

Entra­da lliu­re

5 juny 2023

Esde­ve­ni­ment
inter­na­cio­nal onli­ne amb Hubs de Transició

19:00 — 20:30h

Per invi­ta­ció

17–19 juny 2023

Estre­na a Almó­ci­ta

16 juny · 18:30h
18 juny · 10:30h

Més infor­ma­ció

1 juliol 2023

Estre­na a Mèxic

Espa­cio de la
Coope­ra­ti­va Tapa­so­li

San Luis, Mèxic · 
20:00 — 23:00h
(hora­ri de Mèxic)


Orga­nit­za una pro­yec­ció de Alter Nati­ves a la teva loca­li­tat

Estre­na Alter Nati­ves!


I si ja has vist Alter Nati­ves digue’ns què t’ha sem­blat

Com­par­teix la res­sen­ya

Esdeveniments anteriors

18 maig 2023

Pro­jec­ció a Bar­ce­lo­na

14 maig 2023

Estre­na a
Corró d’A­munt

12 maig 2023

Estre­na
inter­na­cio­nal onli­ne

Pre­mie­re recor­ding

12 maig 2023

Estre­na a
Gran Cana­ria

Lle­geix aquí la crò­ni­ca

10 maig 2023

Estre­na
a Car­de­deu

LLe­geix aquí la crò­ni­ca

25 abril 2023

Estre­na a
Gra­no­llers

Lle­geix aquí la crò­ni­ca

22 abril 2023

Estre­na a Altu­ra (Cas­te­lló)

Lle­geix aquí la crò­ni­ca

21 abril 2023

Estre­na a
Bar­ce­lo­na

Lle­geix aquí la crò­ni­ca

15 abril 2023

Estre­na
onli­ne

Lle­geix aquí la crò­ni­ca

25 mar­zo 2023

Estre­na a Madrid

Lle­geix aquí la crò­ni­ca

9 març 2023

Esde­ve­ni­ment exclu­siu per a mece­nes i col·laboradores


Alter Natives — Construint futurs possibles
és un documental sobre iniciatives de transició i regeneració ecosocial. Un projecte col·lectiu per visibilitzar experiències transformadores i inspirar altres futurs possibles.

Després de l’èxit de la
campanya de micromecenatge a la plataforma Goteo, ja finalitzat el rodatge i la seva edició, la pel·lícula s’està estrenant!

Pots seguir totes les novetats i notícies d’ Alter Natives a la pàgina web de 
Red de Transición i a:

Alter Natives és un llargmetratge col·laboratiu, fet per persones que volen canviar el món.

Uneix-te a la comunitat i ajuda a difondre el projecte o fes una donació econòmica, si així ho desitges i pots!

Alter Natives és un projecte col·laboratiu

Moltes persones i organitzacions estan donant suport al seu desenvolupament i la seva difusió.

Alter Natives és un projecte liderat per:

En col·laboració amb:

Altres orga­nitza­cions col·laboradores: